Skip to main content

Ontwerpbureau verkavelingen

Ontwerpbureau Carlier uit Westerlo is een klein en dynamisch studie- en ontwerpbureau voor verkavelingen, infrastructuur, groene ruimte en waterbeheer. Onze partners zijn zowel gemeenten, openbare besturen, private ontwikkelaar, bedrijven als particulieren. Carlier hanteert een doorgedreven en integrale aanpak in nauw overleg met de klant. De wensen van deze klant staan steeds centraal en worden geïntegreerd binnen het wettelijk en ruimtelijk haalbaar kader. We beschikken over een brede kennis in het vakgebied en de nodige tools en creativiteit om uw dossier van a tot z te begeleiden, te ontwerpen en op te leveren.

Wat kunt u verwachten van ons ontwerpbureau voor verkavelingen?

Bij het ontwerpen van verkavelingen houdt Carlier rekening met de verschillende functies die geïntegreerd kunnen worden van enerzijds de privatieve percelen en anderzijds de toekomstig openbare ruimte. Wij bieden ondersteuning in een het uitdenken van een totaalconcept waarbij inplanting van de kavels, logische ontsluiting van de verkaveling en een goede doorwaadbaarheid van het project mee in acht genomen worden. Verder hebben wij aandacht voor de mobiliteit technische aspecten van de openbare ruimte en denken we mee in het creëren van verblijfsruimten. Hierbij staat het ontwerpen van een praktische maar aangename en groene leefomgeving centraal.

Een service van a tot z

Als ontwerpbureau verkavelingen bieden wij het volledige pakket aan waarbij wij u ondersteunen door het opmaken en het technisch uitwerken van het ontwerp, de aanvraag van eventuele vergunningen en zaak der wegen en uiteraard ook de opvolging en ondersteuning tijdens de uitvoering. U kunt eveneens rekenen op de opmaak van een gedetailleerd groen plan. Ook voor het dimensioneren van een globaal waterverhaal inzake hemelwater en/of rioleringen.

Laat ons u ondersteunen gedurende het volledige ontwerp- en uitvoeringsproces

Wilt u graag Carlier inschakelen als ontwerpbureau voor uw project omtrent verkavelingen? Contacteer ons dan via het contactformulier. U kunt ons ontwerpbureau ook bereiken via het e-mailadres info@carlierontwerpbureau.be. Bekijk alvast ons portfolio met afgewerkte projecten om een inzicht te krijgen in onze realisaties.

Rozenlaan

Rozenlaan

2 mei 2023

Sportpark

Sportpark

15 oktober 2017

Lindelaan

Lindelaan

15 oktober 2017

Melkhoek

Melkhoek

15 oktober 2017

Four Wings

Four Wings

15 oktober 2017

Begraafplaats Keerbergen

Begraafplaats Keerbergen

15 oktober 2017

Rulloop

Rulloop

14 oktober 2017

Jacob Smitsstraat

Jacob Smitsstraat

14 oktober 2017

Den Haver

Den Haver

14 oktober 2017

Spoorwegstraat

Spoorwegstraat

14 oktober 2017

Hollandsebaan

Hollandsebaan

14 oktober 2017

Kerkomgeving

Kerkomgeving

1 oktober 2017

Dorpskern

Dorpskern

1 oktober 2017

Begraafplaats Schilde

Begraafplaats Schilde

1 oktober 2017

Begraafplaats Retie

Begraafplaats Retie

1 oktober 2017

Beersebaan

Beersebaan

1 oktober 2017