Skip to main content

Ontwerpbureau groene ruimte

Ontwerpbureau Carlier is een klein en dynamisch studie- en ontwerpbureau omgeving voor infrastructuur, groene ruimte en waterbeheer. Onze partners zijn zowel gemeenten, openbare besturen, private ontwikkelaar, bedrijven als particulieren. Ecologisch ontwerpbureau Carlier hanteert een doorgedreven en integrale aanpak in nauw overleg met de klant bij groenaanleg. De wensen van deze klant staan steeds centraal en worden geïntegreerd binnen het wettelijk en ruimtelijk haalbaar kader. Ons ontwerpbureau, gelegen in Westerlo, beschikt over een brede kennis in het vakgebied en de nodige tools en creativiteit om uw dossier omtrent het groene landschap van a tot z te begeleiden, te ontwerpen en op te leveren.

Doorgedreven aanpak
Ontwerp en studie
Groene focus

Wil u graag meer informatie over het creëren van groene ruimtes?

Ons ontwerpbureau creëert ecologisch een rustgevende groene ruimte

Als ontwerpbureau voor groene ruimte ondersteunen wij u als klant in het realiseren van een ecologische, natuurlijke en biodiverse leefomgeving/landschap door groenaanleg. Het kan hierbij gaan om de ontwikkeling van een nieuwe projectzone in uw omgeving, maar tevens om de herinrichting van reeds bestaande sites. Bij het ontwerpen van de groene ruimte houden wij rekening met de verschillende omgevingsfactoren, zoals bodemtype, vochtgehalte en aantal zonuren. Daarnaast staan wij als ontwerpbureau ook bij met advies over de intensiteit van onderhoud voor de gekozen groenaanleg. Op basis hiervan maken wij een gedetailleerd beplantingsplan waarbij ook maximaal ingezet wordt op streekeigen en/of klimaat adaptieve beplanting. Naast het ontwerpen van de groene ruimte in een landschap, bieden wij ook ondersteuning en opvolging tijdens de uitvoering aan. Dit alles om een duurzame verderzetting van het groen te garanderen.

ontwerpbureau groene ruimte

Portfolio

Laat ons ontwerpbureau meer groen brengen in uw landschap

Wilt u graag Carlier inschakelen als ontwerpbureau groene ruimte en groenaanleg voor het opmaken van een ecologische en biodiverse omgeving? Contacteer ons dan via het contactformulier of via info@carlierontwerpbureau.be. U kunt alvast ons portfolio bekijken met afgewerkte projecten. De medewerkers van ons ontwerpbureau kijken er al naar uit om met u samen te werken.