Skip to main content

Ontwerpbureau omgeving

Ontwerpbureau Carlier uit Westerlo is een klein en dynamisch studie- en ontwerpbureau omgeving voor infrastructuur, groene ruimte en waterbeheer. Onze partners zijn zowel gemeenten, openbare besturen, private ontwikkelaar, bedrijven als particulieren. Carlier hanteert een doorgedreven en integrale aanpak in nauw overleg met de klant. De wensen van deze klant staan steeds centraal en worden geïntegreerd binnen het wettelijk en ruimtelijk haalbaar kader. We beschikken over een brede kennis in het vakgebied en de nodige tools en creativiteit om uw dossier van a tot z te begeleiden, te ontwerpen en op te leveren.

Doorgedreven aanpak
Ontwerp en studie
Groene focus

Wil u graag meer informatie over ons ontwerpbureau?

Wat kan ons ontwerpbureau betekenen voor uw omgeving?

Ontwerpbureau Carlier is een professioneel ontwerpbureau dat met een persoonlijke aanpak de wensen van u als klant samenbrengt met de wettelijke en ruimtelijke mogelijkheden van de projectzone. Wij hebben ervaring in het ontwerpen van:

Telkens trachten wij de best mogelijke ruimtelijke configuratie te zoeken binnen de projectgebieden, met speciale aandacht voor groen, om een aangename leefomgeving te creëren. Hierbij houden wij rekening met de verschillende functies die u als klant wenst te realiseren binnen de projectzone.

ontwerpbureau omgeving

Portfolio

Een service van a tot z

Als ontwerpbureau omgeving bieden wij het volledige pakket aan waarbij wij u ondersteunen door het opmaken van het ontwerp, het technisch uitwerken van het ontwerp, de aanvraag van eventuele vergunningen en uiteraard ook de opvolging en ondersteuning tijdens de uitvoering. Onze expertise omvat eveneens het opmaken van gedetailleerde beplantingsplannen alsook het dimensioneren van een globaal waterverhaal inzake hemelwater en/of rioleringen.

Laat uw omgeving aan ons over

Wilt u graag Carlier inschakelen voor het ontwerpen van uw omgevingsproject? Contacteer ons dan via het contactformulier of via info@carlierontwerpbureau.be. U kunt alvast ons portfolio bekijken met afgewerkte projecten. We trachten u zo snel mogelijk verder te helpen en uw project met succes te realiseren.