Skip to main content

Ontwerpbureau riolering

Ontwerpbureau Carlier uit Westerlo is een klein en dynamisch studie- en ontwerpbureau voor riolering, infrastructuur, groene ruimte en waterbeheer. Onze partners zijn zowel gemeenten, openbare besturen, private ontwikkelaar, bedrijven als particulieren. Carlier hanteert een doorgedreven en integrale aanpak in nauw overleg met de klant. De wensen van deze klant staan steeds centraal en worden geïntegreerd binnen het wettelijk en ruimtelijk haalbaar kader. We beschikken over een brede kennis in het vakgebied en de nodige tools en creativiteit om uw dossier van a tot z te begeleiden, te ontwerpen en op te leveren.

Doorgedreven aanpak
Ontwerp en studie
Groene focus

Wil u graag meer informatie over het aanmaken van een rioleringsplan?

Wat kunt u verwachten van ons ontwerpbureau voor het ontwerp van uw riolering?

Als ontwerpbureau riolering hebben wij de nodige expertise om u te ondersteunen in het realiseren van uw project. Van meet af aan betrekken wij de nodige stakeholders om de randvoorwaarden van de te realiseren riolering duidelijk te stellen. In het geval van verkavelingen waarbij de riolering overgedragen wordt aan openbaar domein, worden hierbij de rioolbeheerders aangesproken en gemeentebesturen betrokken. Daarnaast kunnen wij ook private riolering dimensioneren en ontwerpen.

Een duurzame oplossing

Bij het ontwerpen van de riolering gaat ons ontwerpbureau steeds uit van de wettelijke vereisten, maar denken wij ook verder na over duurzame oplossingen. Wij beschikken over de software voor doorgedreven hydraulische modelleringsberekeningen voor afval- en hemelwater, maar bieden ook beknoptere hydraulische studies aan voor eenvoudigere projecten. Zo kunnen wij steeds een ontwerppakket op maat aanbieden.

ontwerpbureau riolering

Portfolio

Begeleiding van a tot z

Als ontwerpbureau riolering bieden wij een volledige pakket aan waarbij wij adviseren en dimensioneren inzake hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater. Daarnaast passen wij de ‘Code van goede praktijk’ toe voor het ontwerpen van afvalwaterstelsels. Wij ontzorgen u als klant door het technisch uitwerken van het ontwerp, de aanvraag van eventuele vergunningen en uiteraard ook de opvolging en ondersteuning tijdens de uitvoering.

Laat uw rioleringsplan opmaken door onze experten

Wilt u graag Carlier inschakelen als ontwerpbureau riolering voor uw bedrijf, verkaveling of gemeente? Contacteer ons dan via het contactformulier of via info@carlierontwerpbureau.be. U kunt ook al even ons portfolio bekijken met afgewerkte projecten. Wie weet doet u daar ook inspiratie op voor komende omgevingsprojecten.