Skip to main content

Studiebureau waterhuishouding

Ontwerpbureau Carlier is een klein en dynamisch ontwerp- en studiebureau voor infrastructuur, groene ruimte en waterhuishouding. Onze partners zijn zowel gemeenten, openbare besturen, private ontwikkelaar, bedrijven als particulieren. Carlier uit Westerlo hanteert een doorgedreven en integrale aanpak in nauw overleg met de klant. De wensen van deze klant staan steeds centraal en worden geïntegreerd binnen het wettelijk en ruimtelijk haalbaar kader. We beschikken over een brede kennis in het vakgebied en de nodige tools en creativiteit om uw dossier van a tot z te begeleiden, te ontwerpen en op te leveren.

Doorgedreven aanpak
Ontwerp en studie
Groene focus

Wil u graag meer informatie over ons studiebureau?

Wat kunt u verwachten van ons studiebureau waterhuishouding?

Als studiebureau waterhuishouding hebben wij de nodige expertise om u te ondersteunen in het realiseren van uw project. Van meet af aan betrekken wij de nodige stakeholders om de randvoorwaarden van de globale waterhuishouding duidelijk te stellen. Het kan hier gaan om het contacteren van de correcte waterloop- en rioolbeheerders alsook het verzamelen van alle beschikbare informatie omtrent overstroombaarheid van de projectzone. Daarnaast kunnen wij ook private en openbare riolering en hemelwaterstelsels dimensioneren en ontwerpen. Het is belangrijk dat, met het oog om de huidige klimaatverandering, regenwater goed beheerd wordt. Een goed ontworpen waterhuishouding kan en grote meerwaarde betekenen voor nieuwe omgevingsprojecten en kan geïntegreerd worden in het landschap.

waterhuishouding

Portfolio

Hoe gaan wij te werk?

Bij het ontwerpen van een globaal waterhuishoudingsplan gaan wij steeds uit van de wettelijke vereisten, maar denken wij ook verder na over duurzame oplossingen. Wij bezitten software voor doorgedreven hydraulische modelleringsberekeningen voor afval- en hemelwater, maar bieden ook beknoptere hydraulische studies aan voor eenvoudigere projecten. Op die manier kunnen wij steeds een ontwerppakket op maat aanbieden. Als studiebureau waterhuishouding bieden wij een volledige pakket aan. Wat kunt u daarvan verwachten? Wel, wij adviseren en dimensioneren inzake hergebruik, buffering en infiltratie van hemelwater. Bovendien passen wij de ‘Code van goede praktijk’ toe voor het ontwerpen van afvalwaterstelsels. Hiermee trachten wij u als klant te ontzorgen door het technisch uitwerken van het ontwerp, de aanvraag van eventuele vergunningen en uiteraard ook de opvolging en ondersteuning tijdens de bouwwerken.

Laat ons de waterhuishouding bestuderen

Wilt u graag Carlier inschakelen om de waterhuishouding van uw project in kaart te brengen? Contacteer ons dan via het contactformulier of via info@carlierontwerpbureau.be. U kunt alvast ons portfolio bekijken met afgewerkte projecten. Wij gaan zo snel mogelijk voor u aan het werk en staan u bij met ons advies.