Skip to main content

Studiebureau bouw

Ontwerpbureau Carlier is een klein en dynamisch ontwerp en studiebureau binnen de bouw voor infrastructuur, groene ruimte en waterbeheer. Onze partners zijn zowel gemeenten, openbare besturen, private ontwikkelaar, bedrijven als particulieren. Carlier, gelegen in Westerlo, hanteert een doorgedreven en integrale aanpak in nauw overleg met de klant. De wensen van deze klant staan steeds centraal en worden geïntegreerd binnen het wettelijk en ruimtelijk haalbaar kader. We beschikken over een brede kennis in het vakgebied en de nodige tools en creativiteit om uw dossier van a tot z te begeleiden, te ontwerpen en op te leveren.

Doorgedreven aanpak
Ontwerp en studie
Groene focus

Wil u graag meer informatie over ons studiebureau?

Wat kan ons studiebureau betekenen voor de bouw van uw bouwproject?

Bij de start van de bouw van een bouwproject is het cruciaal om een studiebureau omgeving van begin af aan mee in te schakelen. Studiebureau Carlier is een professioneel studie- en ontwerpbureau dat met een persoonlijke aanpak de wensen van u als klant vertaald naar een ontwerp binnen de wettelijke en ruimtelijke mogelijkheden van de projectzone. Wij hebben ervaring in het ontwerpen van openbare ruimte, landschapsparken, verkavelingen, bedrijfsomgevingen en begraafplaatsen. Telkens trachten wij de best mogelijke ruimtelijke vormgeving en configuratie te zoeken binnen de projectgebieden, met speciale aandacht voor groen, om een aangename leefomgeving te creëren. Hierbij houden wij rekening met de verschillende functies die u als klant wenst te realiseren binnen het project.

Als studiebureau ter ondersteuning van de bouw van uw bouwproject bieden wij het volledige pakket aan, waarbij wij u ondersteunen door het opmaken van het ontwerp, het technisch uitwerken van het ontwerp, de aanvraag van eventuele vergunningen en uiteraard ook de opvolging en ondersteuning tijdens de uitvoering. Zo kijken we bij elk bouwproject naar de mogelijke opties voor de integratie van maximale groene ruimte. Onze expertise omvat eveneens het opmaken van gedetailleerde beplantingsplannen alsook het dimensioneren van een globaal waterverhaal inzake hemelwater en/of rioleringen.

studiebureau bouw

Portfolio

Schakel ons veelzijdige studiebureau in!

Wilt u graag Carlier inschakelen als studiebureau voor de bouw? Contacteer ons dan via het contactformulier of via info@carlierontwerpbureau.be. Met onze hulp kunt u er zeker van zijn dat er geen onverwachte problemen zullen voorkomen. Bekijk alvast ons portfolio om een idee te krijgen naar onze werking en projecten.