Skip to main content

Studiebureau omgeving

Ontwerpbureau Carlier is een klein en dynamisch ontwerp- en studiebureau omgeving voor infrastructuur, groene ruimte, omgevingsprojecten en waterbeheer, gevestigd in Westerlo. Onze partners zijn zowel gemeenten, openbare besturen, private ontwikkelaar, bedrijven als particulieren. Carlier hanteert een doorgedreven en integrale aanpak in nauw overleg met de klant. De wensen van deze klant staan steeds centraal en worden geïntegreerd binnen het wettelijk en ruimtelijk haalbaar kader. We beschikken over een brede kennis in het vakgebied en de nodige tools en creativiteit om uw dossier van a tot z te begeleiden, te ontwerpen en op te leveren.

Doorgedreven aanpak
Ontwerp en studie
Groene focus

Wil u graag meer informatie over ons studiebureau?

Waarom doet u het best beroep op een studiebureau voor omgeving?

Studiebureau Carlier brengt met een persoonlijke aanpak de wensen van u als klant samen met de wettelijke en ruimtelijke mogelijkheden van de projectzone. Wij hebben als studie- en ontwerpbureau ervaring in het ontwerpen van openbare ruimte, landschapsparken, verkavelingen, bedrijfsomgevingen en begraafplaatsen. Telkens trachten wij de best mogelijke ruimtelijke configuratie te zoeken binnen de projectgebieden, met speciale aandacht voor groen, om een aangename leefomgeving te creëren. Hierbij houden wij als studiebureau rekening met de verschillende functies die u als klant wenst te realiseren binnen de projectzone en aspecten die uw omgevingsprojecten kunnen beïnvloeden, zoals:

Als studiebureau omgeving bieden wij het volledige pakket aan waarbij wij u ondersteunen door het opmaken van het ontwerp, het technisch uitwerken van het ontwerp, de aanvraag van eventuele vergunningen en uiteraard ook de opvolging en ondersteuning tijdens de uitvoering van omgevingsprojecten. Onze expertise omvat eveneens het opmaken van gedetailleerde beplantingsplannen alsook het dimensioneren van een globaal waterverhaal inzake hemelwater en/of rioleringen.

studiebureau omgeving

Portfolio

Schakel ons studiebureau in voor uw omgevingsprojecten

Wilt u graag ons studiebureau inschakelen voor een project in uw omgeving? ? Twijfel dan niet langer en maak een afspraak via ons contactformulier of stuur een e-mail te sturen naar info@carlierontwerpbureau.be. Bekijk alvast alle afgewerkte projecten in ons portfolio om een idee te krijgen van onze werking.